Götene Brukshundklubb   

 

   Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser Protokoll  Utskott   Tävling  Bli medlem   Ext.inbjudningar    Aktiviteter 

 

 Välkommen till Götene brukshundklubbs hemsida! 

 

 

Kommande aktiviteter
 

Årsmöte den 26 febr.kl18.30 .
I samband med tidigare utsänd kallelse till årsmötet lämnades förbehåll att mötet kunde komma att bli digitalt. Styrelsen har nu fattat beslut att ändra mötesformen. Årsmötet kommer att hållas digitalt i anledning av Corona-pandemins utveckling.
För att årsmötet skall flyta på rent tekniskt behöver vi veta i förväg hur många som kommer att delta. Anmälan att delta i årsmötet skickas till vår sekreterare Barbro Attrell via mail: sekr@gotenebk.com senast 23 februari. 
Den 6 februari kommer vi att skicka ut årsmöteshandlingarna samt information om hur mötet går till. Det kommer att finnas möjlighet att vara med på digitalt testmöte vid två tillfällen innan årsmötet. Detta för att ge möjlighet att kontrollera att tekniken fungerar. 

Se dagordning>>

Kom ihåg att ansöka till klubbens priser för 2021 innan den 10februari! Information om priser och statuter finns under fliken "tävling"

SBK har fått dispens från Länsstyrelsen för kunna bedriva träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar under den sk hundförbudstiden 1 mars-20 augusti. SBK har beslutat att vid alla tillfällen under den tiden då det bedrivs aktivitet med lös hund i skog och mark av medlemmar (enskilt eller i grupp) måste medföras ett träningsledarbevis. Ett sådant dokument går att ansöka om nu. Ansökningsblanketter kommer att finnas i klubbstugan och dessa skall ifyllda  läggas i en låda som kommer att sättas upp vid klubbstugan. Styrelsen kan sedan utfärda ett träningsledarbevis. Utförligare information finns på SBK:s hemsida "Dispens hundförbudstiden

Nationalhoppet 4-6 juni 2022
se inbjudan genom att klicka på bilden>>

 


 

 


Regler DM rallylydnad se regler>>

Information om Covid-19
För senaste nytt om Covid -19 och vår tävlingsverksamhet:
www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/?fbclid=IwAR0roYMv2hX1sVQXwNttomkEFJBFgQdtZh2sLZx1C6szFdv_YkVGPN2G29A

 

Nu kan man registrera sig som ny medlem på hemsidan.

 Regler angående löptikar på klubben.


 


 

 Policy Personuppgiftshantering se mer>>

Kalender för Klubben

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor