Götene Brukshundklubb   

 

   Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser Protokoll  Utskott   Tävling  Bli medlem   Ext.inbjudningar    Aktiviteter 

 

 Välkommen till Götene brukshundklubbs hemsida! 

 

 

Kommande aktiviteter

MH på klubben 15 oktober

 Hundmötesträffar
Tre hundmötesträffar i oktober 14, 21 och 28 klockan 14 på klubben, man kan vara med det antal gånger man vill och vi håller på ca 1,5 tim , kostnaden är 100:- per gång som ni swichar på plats ingen föranmälan utan bara kom, ledare Barbro Lund

Städdag utomhuspå klubben den 21 oktober kl 10.00

se inbjudan>>  

Medlemsmöte den 25 oktober kl 18.30 på klubben

se kallelse>>

Städdag inomhus på klubben den 25 november kl. 10.00

Lussepromenaden den 2 december kl. 14.00 på klubben

se inbjudan>>
 

 "Inför KM lydnad. 
Momentbeskrivning på grund av regeländringar.

 

 

Ny hemsida är under uppbyggnad
 

Träningsledarlicens
Hej alla medlemmar

Våren och högsäsong för träning och tävling närmar sig med stormsteg. Nytt och viktigt är följande.

SBK:s förbundsstyrelse har beslutat om nya anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den så kallade hundförbudstiden 1 mars – 20 augusti.

Svenska brukshundklubben har beviljat anstånd från länsstyrelsen att bedriva verksamhet med lös hund under hundförbudstiden.

Det är av yttersta vikt för vår verksamhet att vi får möjlighet att träna samt anordna tävlingar och prov under den så kallade hundförbudstiden. Det är därför mycket viktigt att vi följer SBK:s nya anvisningar.

Ett av kraven för länsstyrelsens tillstånd är att en av SBK auktoriserad tävlings-/provledare eller behörig träningsledare skall leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle och att verksamheten skall vara känd samt sanktionerad av den egna klubben.

Detta innebär att ALLA Götene BK:s medlemmar som önskar träna med lös hund i skog och mark under hundförbudstiden antingen måste inneha ett eget träningsledarbevis, eller vid varje träningstillfälle ingå i en grupp där någon av gruppmedlemmarna innehar ett giltigt träningsledarbevis.

Ansökan om träningsledarbevis sker via särskild blankett. Blanketten finns med som bilaga i detta mail samt kommer att finnas tillgängliga på klubben från och med lördag den 5 februari. Blanketten skall skrivas under för hand och postas till sekreteraren eller lämnas i särskild postlåda på klubben.

Vad som krävs för att få ett träningsledarbevis framgår av ansökningsblanketten. All nödvändig information finns med som bilagor i detta mail. I övrigt hänvisar vi till SBK:s hemsida där ytterligare information och länkar till information finns. https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/

Länkar: Dispens för träning och tävling 1 mars - 20 augusti ,   Anvisningar för prov, tävling, träning och uppvisning under den s.k. hundförbudstidenTillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under hundförbudstidenLag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, Ansökan om träningsledarbevis

Med vänlig hälsning

Sara Hellberg
Ordförande


Regler DM rallylydnad se regler>>

Information om Covid-19
För senaste nytt om Covid -19 och vår tävlingsverksamhet:
www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/?fbclid=IwAR0roYMv2hX1sVQXwNttomkEFJBFgQdtZh2sLZx1C6szFdv_YkVGPN2G29A

 

Nu kan man registrera sig som ny medlem på hemsidan.

 Regler angående löptikar på klubben.


 


 

 Policy Personuppgiftshantering se mer>>

Kalender för Klubben

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor