Götene Brukshundsklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott  Tävling  Externa inbjudningar

 

 Bli medlem 

 

För att bli medlem i Götene Brukshundklubb klickar du på den här länken: https://brukshundklubben.membersite.se

Du som vill bli medlem klickar därefter på knappen ”Bli medlem”

Är du redan medlem i en klubb inom Svenska Brukshundklubben loggar du först in och går därefter till Medlemskap - Bli medlem i vänstermenyn.


 


 

 Har du frågor kan du ringa:

Kassör, Nina Mortensen, tfn 070-746 01 33

Ordförande: Sara Hellberg, tfn 070-265 40 78


medlemsfragor@gotenebk.com

 

Som pdf

Personuppgiftshantering
 Götene Brukshundklubb (Götene BK) följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR) angående hantering av personuppgifter.
Sammanfattningsvis gäller att alla medlemmar i Götene Brukshundklubb också är medlemmar i Svenska Brukshundklubben (SBK) eftersom Götene BK är en lokalklubb under SBK. Detta innebär att alla våra medlemmar omfattas av SBK’s medlemsvillkor, dessa finner du här: http://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/medlemsvillkor/I
Av SBK’s medlemsvillkor framgår vilka uppgifter som registerförs samt hur och varför så sker.
Eftersom Götene BK’s verksamhet omfattar ett brett spektrum av aktiviteter behöver vi ibland på lokal nivå inhämta och hantera personuppgifter. Detta sker enbart i syfte att genomföra egen verksamhet och uppgifterna hanteras enbart av verksamhetsansvarig för respektive verksamhetsgren. Insamling av personuppgifter sker vanligen direkt från den person som uppgiften rör alternativt från SBK’s medlemsregister.
Lagring av personuppgifter:
Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna genomföra och fullfölja vår verksamhet.
Personuppgifter och andra uppgifter knutna till enskild medlems aktiva engagemang i vår lokala verksamhet sparas av verksamhetsansvarig antingen i form av digitalt eller fysiskt register. Varje register finns upptaget i särskilt registerförteckning. Personuppgifterna sparas till dess aktuell aktivitet verkställts och i förekommande fall redovisats ekonomiskt eller statistiskt.
Rättighet att korrigera och radera en personuppgift:
Varje registrerad person som finns i våra register har rätt till rättelse av uppgifter samt att få uppgifterna helt raderade (så kallat ”bli helt bortglömd”)
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer.
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

 Götene Brukshundklubb
C/o Sara Hellberg
Östbygatan 7 B
531 37 Lidköping

Du behöver inte göra någonting i anledning av ovanstående information.
Önskar du ytterligare information kontakta vår ordförande tillika dataskyddsombud.
Genom att betala in din medlemsavgift godkänner du våra medlemsvillkor.

Som medlem i Götene Brukshundklubb får Du:

– Möjlighet att delta i vår kursverksamhet och vara med på andra aktiviteter som klubben anordnar
– Möjlighet att deltaga i tävlingar, prov och utställningar arrangerade av SBK
– Alltid tillgång till vår fina träningsanläggning med över 20 000 kvm träningsyta
– En person- och olycksfallsförsäkring när du deltar i klubbens aktiviteter
– Fördelaktiga rabatter på din hundförsäkring hos Agria (Agriaombud på Götene BK, Britt Franzén tfn: 0703-32 59 97)
– Möjlighet att att utbilda dig till instruktör, tävlingsledare eller domare
– SBK:s medlemstidning 6 ggr/år
– Många nya träningskompisar

Olika typer av medlemsskap

Ordinarie medlem 460 kr/år  (400 kr är central avgift till SBK, 25 kr går till Skaraborgs distriktet och och resterade 35 kr går till Götene BK)

Familjemedlem 100 kr/år
OBS! Någon i familjen måste vara ordinarie medlem och denne måste namnges vid anmälan. Ni måste vara folkbokförda på samma adress.

Delbetalande medlem 60 kr/år
Om du är ordinarie medlem i annan rasklubb ansluten till SBK eller annan brukshundsklubb kan du bli delbetalande hos oss för 60 kr/år.

Ungdomsmedlem 300 kr/år
Är du mellan 7-25 år så kan du bli medlem i Sverige Hundungdom (SHU) och välja Svenska brukshundklubben som specialklubb. Du får då två medlemsskap till priset av ett. För att bli medlem i SHU följ länken www.shu.se/medlem Vill du bli medlem i SHU ska du INTE betala avgiften till Götene BK utan följ instruktionerna på www.shu.se/medlem gällande betalningen. Götene BK har ingen egen ungdomsektion, så om du vill tillhöra Götene BK så välj Skaraborgsdistriktet – Skövde/Tidaholm så är det klart! Frågor angående medlemskap i Sveriges hundungdom ring: 08-795 30 85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor