Götene Brukshundklubb   

 

         Start  Kontakta oss  Klubben  Kurser  Utskott   Tävling  Externa inbjudningar

 

 Tävling

Sektorns huvuduppgift är att planera och fördela årets tävlingar mellan våra tävlingsledare. Vi ska också se till att nyrekrytering av funktionärer sker. Till våra tävlingar behöver vi alltid folk som kan ställa upp och hjälpa till. Är Du intresserad så hör av Dig till någon av nedanstående personer.

Bankgiro för tävlingar: 757-0427

Vårt tävlingsutskott


Eva Norell

Ingemar Lundh

Per Arne Hellberg

Magnus Svensson

Utskottsansvarig Eva Norell kan kontaktas via mail: tavling@gotenebk.com

Postadress:
Vättlösa, Amfinnsryd 1
533 91 Götene
Tele:0511-540 01

Fullbetalande klubbmedlem, som är tävlande för Götene BK, har en gratis tävling på klubben per år.
För att få reda på hur du anmäler dig utan att betala, tag kontakt med aktuell tävlingsledare för tävlingen.

Nytt för år 2012 är att alla som vill tävla måste skapa ett konto på SBK Tävling för att kunna anmäla sig till tävlingar. Ladda ner manual här:

: Manual för att skapa konto i SBK Tävling

Videoklipp på hur man skapar konto SBK Tävling

Informationsbrev ang tävlingsanmälan för dig som saknar dator
Tävlingsanmälan för dig som saknar dator

 

Observera att det från och med 1 januari 2008 krävs tävlingslicens för alla oregistrerade hundar som skall delta i tävlingar och prov.
För ytterligare upplysningar gå in på tävlingslicens hos SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor